Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

partner – význam cudzieho slova

spoločník, účastník, spoluhráč, protihráč, tanečník; druh, manžel