Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

radiálny – význam cudzieho slova

lúčovitý, lúčový; stredový, idúci v smere polomeru