Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

realizmus – význam cudzieho slova

vecnosť, zmysel pre skutočnosť; umelecká metóda zobrazovania skutočného života, ľudských vzťahov a stavu spoločnosti v 19. a 20. storočí