Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reciprocita – význam cudzieho slova

vzájomnosť, vzájomné poskytovanie výhod, najmä v zahraničnom obchode