Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

recepcia – význam cudzieho slova

príjem, prijatie; slávnostné prijatie hostí verejne významnou osobou; prijímacia kancelária hotela