Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

recesia - význam cudzieho slova

ústup, pohyb späť; dočasný hospodársky pokles; výstrednosť v chovaní, obliekaní a pod.; výstredný žart