Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

recesivita – význam cudzieho slova

ústup dedičných znakov u miešancov; sklon k ustupovaniu; recesívny stav