Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

redempcia – význam cudzieho slova

právo spätného výkupu predanej nehnuteľnosti alebo veci, spätná kúpa