Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

recipient - význam cudzieho slova

príjemca; zvonovitá nádoba na úschovu alebo spracovanie materiálov vo vákuu