Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

recipient – význam cudzieho slova

príjemca; zvonovitá nádoba na úschovu alebo spracovanie materiálov vo vákuu