Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

recenzia – význam cudzieho slova

odborný posudok vedeckého alebo umeleckého diela; ocenenie, zhodnotenie