Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

redakcia – význam cudzieho slova

skupina autorov alebo spracovateľov informácií alebo literárnych diel; spravodajská a všeobecne novinárska časť vydavateľstva novín a časopisov, rozhlasu a televízie; konečná autorská a vydavateľská úprava textu pred vytlačením