Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rias - význam cudzieho slova

morské lievikovité pobrežie zo zaplavených prepadnutých riečnych údolí