Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

romanca - význam cudzieho slova

básnická forma ľudového alebo rozmarného obsahu; milostná pieseň; menšia skladba lyrického rázu; španielsky básnický útvar na pomedzí lyriky a epiky