Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

romantizmus – význam cudzieho slova

európsky umelecký smer z konca 18. a začiatku 19. storočia, zdôrazňujúci citovosť, fantáziu a subjektivizmus, najmä vo vzťahu k národnej minulosti