Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

romanistika - význam cudzieho slova

odbor zaoberajúci sa jazykom, kultúrou a históriou románskych národov