Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

romanizmus – význam cudzieho slova

smer nizozemského maliarstva v 16. storočí usilujúci sa o plastické podanie postáv a o prehĺbenie obrazového priestoru