Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rondo – význam cudzieho slova

v inštrumentálnej hudbe forma založená na návratoch k hlavnej téme; obrat lode o 180° po približne kruhovej dráhe