Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rondel - význam cudzieho slova

stavba oválneho pôdorysu; oválna skupina kríkov, krovín alebo stromov; básnický útvar s 12 až 16 veršami členenými do 3 slôh