Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

romaneto - význam cudzieho slova

kratšia románová poviedka, najčastejšie fantastického rázu, založená na postupnom objasňovaní záhady rozumovým vysvetlením