Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rooming in – význam cudzieho slova

nemocničný pobyt matky s novorodencom po pôrode v jednej miestnosti