Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

romboid - význam cudzieho slova

kosodĺžnik