Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rover - význam cudzieho slova

starší člen skautskej organizácie; druh auta