Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rumelka - význam cudzieho slova

nerastný sulfid ortutnatý