Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rumelka – význam cudzieho slova

nerastný sulfid ortutnatý