Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rumunizmus – význam cudzieho slova

jazykový prostriedok prevzatý do iného jazyka z rumunčiny alebo podľa rumunčiny v ňom vytvorený