Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rumor – význam cudzieho slova

hluk, rozruch, nepokoj; povesť obiehajúca vo verejnosti