Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rubrika – význam cudzieho slova

úsek, odstavec knihy, stĺpec, kolónka; stála časť novín s jednotným stálym záhlavím; rozpočtová položka