Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rudiment – význam cudzieho slova

prežitok, zvyšok, zakrpatelá časť, čo zakrnelo; základ; zakrpatelý, nevyvinutý orgán