Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ruleta – význam cudzieho slova

hazardná hra; otočná doska s číslicami a žliabkami na hazardnú hru rovnakého mena