Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rula - význam cudzieho slova

hornina zložená zo živca, sľudy a kremeňa