Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rubrum – význam cudzieho slova

vonkajšia strana úradného spisu; vonkajší list žalobného spisu s návrhom rozsudku alebo uznesenia