Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vernier – význam cudzieho slova

odčítavacia pomôcka pozorovaných stupníc, nonius