Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

veronika – význam cudzieho slova

trváca rastlina s malými kvietikmi, ktorej vňať sa používa na liečebné účely