Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

verzia – význam cudzieho slova

znenie, podoba, spôsob podania; výraz, poňatie; výpoveď z vlastného pohľadu