Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vibranta – význam cudzieho slova

hláska vznikajúca chvením jazyka, kmitavá spoluhláska (r)