Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vice- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom namiesto niekoho, niečoho, zástupca, druhý v poradí