Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

wagnerizmus – význam cudzieho slova

hudobný smer druhej polovice 19. storočia riadiaci sa umeleckými zásadami R. Wagnera, sledujúci vyváženosť všetkých zložiek v opere