Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

web – význam cudzieho slova

medzinárodná počítačová sieť, internet, world wide web