Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

whisky – význam cudzieho slova

silná liehovina z prekvaseného obilia