Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

weismannizmus - význam cudzieho slova

náuka o kontinuite zárodočnej plazmy