Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

weismannizmus – význam cudzieho slova

náuka o kontinuite zárodočnej plazmy