Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

wattmeter - význam cudzieho slova

prístroj na meranie výkonu elektrického prúdu