Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

wattmeter – význam cudzieho slova

prístroj na meranie výkonu elektrického prúdu