Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

warrant - význam cudzieho slova

doklad o plnej moci, postúpenie určitého práva