Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

weber – význam cudzieho slova

jednotka magnetického indukčného toku, značka Wb