Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

watt – význam cudzieho slova

jednotka výkonu, ktorá sa rovná práci jedného joulu vykonanej za jednu sekundu, značka W