Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

werfen – význam cudzieho slova

stratigrafický stupeň spodného triasu