Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

werfen - význam cudzieho slova

stratigrafický stupeň spodného triasu