Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

Australopitek – význam cudzieho slova

rod vyhynutých primátov