Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autenticita – význam cudzieho slova

pôvodnosť, pravosť, hodnovernosť, autentičnosť