Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autenticita - význam cudzieho slova

pôvodnosť, pravosť, hodnovernosť, autentičnosť