Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

austrofil – význam cudzieho slova

stúpenec Rakúsko-Uhorska