Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

austroslavizmus – význam cudzieho slova

politická koncepcia zviditeľnenia, existencie a zabezpečenia slovanských národov v rámci Rakúsko-Uhorska