Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autochton – význam cudzieho slova

objekt pochádzajúci z miesta svojho výskytu, nálezu, existencie