Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autentika - význam cudzieho slova

cirkevná listina osvedčujúca pravosť svätých ostatkov